Dansställen

Danser i Björka Loge

Antal danser: 5

Datum Tid Dansband Övrigt
April
Sön30 Barbados
Juni
Tis13 18.30-22.30 Skåningarna
Tis27 18.30-22-30 Donnez
Augusti
Tis1 18.30-22.30 Engdahls
Tis29 18.30-22.30 Micke Ahlgrens
Steward 1 250X250