Dansställen

Danser i Möllan

Antal danser: 6

Datum Tid Dansband
Oktober
Lör17 20.00-24.00 Jontez
Lör24 20.00-24.00 Holidays
November
Lör7 20.00-24.00 Glenn-Endys
Lör28 20.00-24.00 Micke Ahlgrens
December
Lör19 20.00-24.00 Bengt Hennings
Januari 2016
Lör16 20.00-24.00 Chiquita
Steward 1 250X250