Dansställen

Danser i Möllan

Antal danser: 5

Datum Tid Dansband
November
Lör28 20.00-24.00 Micke Ahlgrens
December
Lör19 20.00-24.00 Bengt Hennings
Januari 2016
Lör16 20.00-24.00 Chiquita
Lör30 20.00-24.00 Jontez
Mars 2016
Lör12 20.00-24.00 Bob Stevens
Steward 1 250X250