Dansställen

Spelningar hos Västerlösa bygdegård

Antal danser: 8

Datum Tid Dansband Övrigt
September
Ons18 14.00-17.00 Lars Erikssons
Fre27 14.00-17.00 Kjell Dahls PRO
Oktober
Ons16 14.00-17.00 Lars Erikssons
Fre25 14.00-17.00 Lars Erikssons PRO
November
Ons13 14.00-17.00 Edwings
Fre29 14.00-17.00 Eklöfs PRO
December
Ons11 14.00-17.00 Kjell-Reines
Fre27 14.00-17.00 Edwings PRO