Dansställen

Danser i Folkets Hus Edsvalla

Antal danser: 7

Datum Tid Dansband
Oktober
Ons21 18.00-21.30 Rios
November
Ons4 18.00-21.30 Cedrix
Ons18 18.00-21.30 Sven-Gunnars
Lör21 Matz Rogers
December
Ons2 18.00-21.30 Stickan & Classe
Ons16 18.00-21.30 Tång & Co
September 2016
Ons7 18.00-21.30 Rios
Steward 1 250X250