Dansställen

Danser i Pårydsparken

Antal danser: 2

Datum Tid Dansband Övrigt
Oktober
Lör15 19.00-23.00 Bob Stevens
November
Lör12 19.00-23.00 Skåningarna
Steward 1 250X250