Dansställen

Danser i Pårydsparken

Antal danser: 3

Datum Tid Dansband Övrigt
September
Lör24 19.00-23.00 Thoréns
Oktober
Lör15 19.00-23.00 Bob Stevens
November
Lör12 19.00-23.00 Skåningarna
Steward 1 250X250