Dansställen

Danser i Pårydsparken

Antal danser: 3

Datum Tid Dansband Övrigt
Februari
Lör11 19.00-23.00 Fernandoz
Mars
Lör11 19.00-23.00 Thoréns
April
Lör29 19.00-23.00 Skåningarna
Steward 1 250X250