Dansställen

Spelningar hos Bergeforsparken

Hemsida Facebook

Antal danser: 6

Datum Tid Dansband Övrigt
December
Ons8 19.00-22.30 Tobbez
Januari 2022
Ons19 19.00-22.30 Ola & Jag
Februari
Ons16 19.00-22.30 Duo Vi
Mars
Ons2 19.00-22.30 Junix
Ons9 19.00-22.30 Avant
November
Ons9 19.00-22.30 Avant