Dansställen

Spelningar hos Häradshammars bygdegård

Hemsida Facebook

Antal danser: 4

Datum Tid Dansband Övrigt
April
Lör22 19.00-23.00 Strike
September
Lör23 19.00-23.00 Tony Viborgs
Oktober
Lör21 19.00-23.00 Bosse Franks
November
Lör18 19.00-23.00 Stisses Duo