Dansband

Dansband på X...

Antal dansband: 2

H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)

Dansband H F S
X-tra S (1)
Xplays H F S (41)
 
Totalt antal danser:   42

Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.

Generic 120x600