Dansband

Dansband på X...

Antal dansband: 5

H = Hemsida
F = Facebook
S = Spelplan (antal danser)

Dansband H F S
X-ons
X-tra
Xakt
Xmile
Xplays H F S (4)
 
Totalt antal danser:   4

Observera! Spelplanerna ska ses som preliminära. Spelningar ändras och ställs in. Kontrollera därmed alltid med dansställets och dansbandets hemsida eller ring till arrangören innan ni åker på en dans.

Generic 120x600